Εταιρικό προφίλ

Εταιρικό Προφίλ της ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

 • H Τεχνική εταιρεία ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε., ιδρύθηκε το 2012, με αντικείμενο

τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα  και μελέτες τεχνικών έργων.
Κατέχει πτυχίο 3ης τάξης  στα Δημόσια έργα , και δραστηριοποιείται στους τομείς:

 1. Οικοδομικά έργα
 2. Υδραυλικά έργα
 3. Έργα Οδοποιίας
 4. Λιμενικά
 5. Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά
 6. Έργα επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Η εταιρεία ξεκίνησε ως προσωπική επιχείρηση από τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της  Ιωάννη Δερμεντζόγλου το 1983.
 • Σαν κύριο μέλος συμμετείχε σε περισσότερες από 50 Κοινοπραξίες .Με την πρόοδο και την αύξηση του κύκλου των εργασιών, δημιούργησε με τον ίδιο ομόρρυθμο μέλος τις εταιρείες:
 1. Δερμεντζόγλου Ιωάννης Ε.Ε.
 2. Ιωάννης Δερμεντζόγλου Ε.Ε.
 3. Δερμεντζόγλου κατασκευές Ε.Ε.

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες από τις αυξανόμενες απαιτήσεις των έργων που αναλάμβανε. Από τη συγχώνευση των δύο πρώτων προήλθε η Δερμεντζόγλου Α.Ε.

Από την ίδρυσή της η εταιρεία αναλάμβανε δημόσια και ιδιωτικά έργα αλλά και μελέτες. Από το 2005 αναπτύχθηκε και στην ανέγερση και πώληση οικοδομών: διαμερισμάτων και καταστημάτων.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Ιωάννης Δερμεντζόγλου, πρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος, και το ΔΣ που την διοικεί απαρτίζεται από τους:

 1. Δερμεντζόγλου Δ. Ιωάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 2. Χαλκέτη Π. Φωτεινή, Αντιπρόεδρος
 3. Δερμεντζόγλου Ι. Ιωάννα, μέλος
 4. Δερμεντζόγλου Ι. Δημήτριος, μέλος
 5. Δερμεντζόγλου Ι. Παναγιώτης, μέλος
 6. Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος, μέλος

 

 • Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργείας της η επιχειρηση στελεχωνόταν από κατάλληλο προσωπικό, το εκπαίδευε κατάλληλα, συνεργαζόταν με ιδιώτες και άλλες εταιρείες και πεπειραμένους υπεργολάβους προκειμένου να εκτελέσει πληθώρα έργων. Απασχολούνται σήμερα τέσσερις Πολιτικοί Μηχανικοί , δύο Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και μία Χημικός Μηχανικός.
 • Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία των μετόχων, με αποθηκευτικούς χώρους σε οικόπεδο 6.389 μ2
 • Διαθέτει μεγάλο αριθμό μηχανημάτων έργων ,φορτηγών και αυτοκινήτων. Επίσης είναι εξοπλισμένη με  μεγάλο αριθμό μικρομηχανημάτων για την έντεχνη και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.
 • Τα οικονομικά της στοιχεία είναι καλά. Διαθέτει πολλά ακίνητα αναλογικά με το μέγεθος της. Δεν έχει δανεισμό.
 • Σταδιακά εντάσσονται στις εργασίες της εταιρείας και οι νεότεροι μέτοχοι, μέλη της οικογένειας, μηχανικοί.